Youtube og Podcast
september 25, 2023
Sæt ord på dine følelser og reducér din stress
januar 30, 2024

Empatiske ledere skaber bedre resultater på bundlinjen

Ledere med evne til indlevelse i deres medarbejdere, skaber langt bedre resultater på bundlinjen end ledere, der bruger pres, kontrol og frygt

Glem alt om ledelse med kniven-på-struben, pres, frygt og stress. Det virker måske på den korte bane, men på den lange bane, koster den ledelsesstil mange penge for virksomheden. Og for mange medarbejdere koster det over tid helbredet.

Vi ved det godt, men det er værd at understrege, hver gang nye undersøgelser bakker op om det: Empatiske ledere er bare bedre – for medarbejderne, for kerneydelsen og for tallene på bundlinjen.

En leders evne til empati er direkte lig med evnen til at skabe et venligsindet og positivt arbejdsmiljø. Det har stor betydning for medarbejdernes sundhed og arbejdsindsats, virksomhedens succes med deres kerneydelse og ikke mindst dens økonomiske resultater.

Forskning om konsekvenserne ved manglende empati hos ledere

Det er de to forskere – Emma Seppäla fra Stanford University og Kim Cameron fra University of Michigan – som i en artikel i Harvard Business Review har analyseret den nyeste forskning på området.

De slår fast, at empatiske ledere, der forstår at skabe et positivt og venligt stemt arbejdsklima, leverer meget bedre resultater end deres lederkollegaer, der tror at god ledelse handler om at presse og stresse medarbejdere, for at få dem til at præstere optimalt.

Ledere, der presser og stresser sine medarbejdere, bliver overhalet indenom af en masse skjulte udgifter. Dette viser en række amerikanske undersøgelser, som Emma Seppäla og Kim Cameron har endevendt. De fastslår følgende tre konsekvenser for virksomhederne:

  • For det første er sundhedsudgifterne 50 procent højere hos de virksomheder med en kontrollerende og stressende ledelsesstil, end hos andre virksomheder. 60 til 80 procent af ulykker på arbejdspladsen knyttes til stress, ligesom mere end 80 procent af lægebesøg handler om stress.
  • For det andet er udgifterne forbundet med uengagerede medarbejdere store. Studier foretaget af Queens School of Business og Gallup viser, at uengagerede medarbejdere har 37 procent mere fravær, 49 procent flere ulykker og 60 procent flere fejl.
  • Det tredje vægtige argument som Emma Seppäla og Kim Cameron fremfører er omkostningerne forbundet med mangel på medarbejdernes loyalitet. Undersøgelser viser, at illoyaliteten øger udskiftningen i medarbejderstaben med 50 procent. The Center for American Progress anslår at omkostningerne forbundet med at tiltrække, ansætte og træne nye medarbejdere samt den lavere produktivitet i en periode og mistet ekspertise etc. koster omkring 20 procent af en årsløn.

Medarbejdere foretrækker trivsel frem for materielle goder

Mange virksomheder benytter sig af fri fitness, frugtordning, massageordning, frokostordning, flekstid og meget andet for at tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Det virker kun, hvis de også kan tilbyde trivsel og et psykisk positivt arbejdsmiljø. Medarbejdere prioriteter nemlig trivsel og arbejdsglæde over alt andet, viser en anden undersøgelse.

Det betyder, at en leders vigtigste opgave er at gå foran og skabe et arbejdsmiljø med trivsel. Kvaliteten af et godt, positivt og produktivt arbejdsmiljø koger Emma Seppäla og Kim Cameron ned til seks punkter:

  • Vise naturlig og ægte interesse for sine kollegaer og tage ansvar for hinandens trivsel
  • Støtte og omsorg, herunder vise venlighed og medfølelse, når andre er i modvind
  • Undlade at fordele skyld og tilgive fejl
  • Fokusere på oplevelse af mening i arbejdet
  • Behandle hinanden med respekt, taknemmelighed, tillid og respekt.
  • Inspirere hinanden.

Empati og relationskompetencer kan trænes og læres. En af de måder man kan arbejde med sin empati på. er mindfulness træning. Ledergrupper samarbejder bedre, bliver mere effektive og vigtigst af alt, bliver de bedre ledere for deres medarbejdere.